ДЪРЖАВА

Нашите ценности

Ние ценим дългогодишните отношения с нашите доставчици и клиенти, и ги третираме като истински партньори. Нашите инженери и търговци са експерти в своята област и имат отлични познания на местния пазар. Организацията на Safic-Alcan в центровете за печалба е ключова част от този успех.

Освен това, да бъдеш финансово независим е гаранция за устойчивост за нашите доставчици и клиенти. Вследствие на това те са по-ангажирани да укрепят партньорството си с нас, за да ги подкрепят в стратегията си за растеж.

Нашето място по средата между строго профилирани компании и много големите дистрибутори ни позволява да оптимизираме предимствата на двете системи, като в същото време ограничаваме недостатъците. Това означава, че сме в състояние да отговорим на очакванията на нашите доставчици да търсят дистрибутор, който да предлага паневропейско покритие, като същевременно се запази гъвкавостта на средна фирма с възможност за бързо реагиране на пазарните промени.

  • Задължения / отговорност
  • Разграничаване
  • Етичен кодекс
  • Доверие и надеждност
  • Устойчиво развитие
  • Работа в екип
  • Прозрачност

We create value through differentiation.Forgot password or register ?