ДЪРЖАВА

Логистика

Верига за доставки

Safic-Alcan, като една от водещите дистрибуторски компании на специализирани химически съставки за различните индустрии за формулиране, има сред основните си цели да предоставя най-добрите логистични услуги на своите клиенти и доставчици.

Нашата цел е да постигнем крайно опростяване на логистиката за нашите доставчици, като изцяло или частично сме техен път на пазара.

От наша страна за клиента, нашата цел е да доставим нашите продукти в съответствие с нашия висок стандарт за безопасност навсякъде, навреме и в желаната форма за доставка, за да достигнем най-високите стандарти за обслужване на клиенти.

Складиране

Safic-Alcan разполага с широка мрежа от верига за доставки, която ни дава гъвкавостта да подкрепяме предизвикателствата на местно и световно търсене с най-високи нива на обслужване.

По-голямата част от нашата логистика е поета от надеждни партньори от трети страни, с които имаме дългогодишни бизнес отношения. Тези партньори от трети страни имат експертни познания в областта на съхраняването, боравенето и доставката на химикали, включително конкретни изисквания от дадените отрасли и съответните сертификати или разрешения.

Това гарантира на Safic-Alcan да работи в пълно съответствие със съществуващите регулации и бизнес стандарти, като същевременно съчетава висококачествени стандарти и икономически ефективни решения, благодарение на складовете и ИТ обслужването от нашите партньори.

  • logistics-.jpg
  • logistics-Safic.jpg
  • logistics-truck.jpg
  • logistics-tw.jpg
  • logistics-your-time.jpg

Складовите ни партньори биват непрекъснато наблюдавани от екипите ни по веригата за доставки и се одитират толкова често, колкото се счита за необходимо. В определени случаи, обаче, използваме гъвкавостта да управляваме собствени съоръжения, допълващи нашите партньори от трети страни.

Safic-Alcan управлява достатъчно инвентаризация на продуктите, за да отговори на нуждите на клиентите за своевременна доставка, дори при търсене в последния момент, като част от основната ни роля на надежден дистрибутор. Също така предлагаме на нашите клиенти наемане на външни изпълнители за някои услуги, когато има нужда от такова решение.

Вземане на проби и преопаковане

В резултат на това разполагаме с широка мрежа от стратегически разположени складове във всички наши оперативни държави с комбинация от местни складове („място за всичко“) и регионално съхранение (концепцията- разпределителен център е ключова за нашите PAN EU доставчици и за оптимизиране на разходите).

Nous proposons également à nos clients certains services d'externalisation lorsque cette solution leur convient mieux.

L'échantillonnage et le reconditionnement

Нашата верига за доставки включва ефективно вземане на проби за нашите клиенти за тяхното развитие.

Някои решения за преопаковане също са част от услугата, която можем да осигурим чрез мрежата ни от партньори.

За допълнителна информация, моля, свържете се с местния търговски представител или консултант на Safic-Alcan, включително за персонализирани решения по поръчка.

 Forgot password or register ?